Pralnia Fala - Rzeszów Rejtana 20B Biurowiec Resovia Office (parter) 17 852 56 45       facebook pralnia fala

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 ( Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanej RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Myszka, ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług w związku z pobytem w Ośrodku, na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c i f  RODO, a także w celu dokonania rezerwacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

        - podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa ;

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące od ustania kontaktu lub przez czas niezbędny dla ochrony roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt.5, wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1